Vrienden van het kleine kerkje

De stichting ’t Kleine Kerkje heeft zich een doel gesteld, namelijk het behoud van het Kerkje als cultureel gebouw in het dorp Gieterveen.
Het kerkje is eigendom van het Drents Landschap, de stichting ’t Kleine Kerkje heeft tot taak het gebouw te behouden en te exploiteren. Om een sluitende exploitatie te verkrijgen organiseert de stichting maandelijks activiteiten en wordt het kerkje voor een redelijke vergoeding, te huur aangeboden.

Indien u ook vindt dat het kleine kerkje in Gieterveen behouden moet worden, kunt u “Vriend van het Kleine Kerkje” worden door een jaarlijkse gift van minimaal € 3,–

Stuur een e-mail naar  vrienden@hetkleinekerkje.nl  en wij nemen contact met u op.

U kunt ook een bedrag overmaken op bankrekeningnummer
NL89RABO 032.19.02.556 t.n.v. ’t Kleine Kerkje Gieterveen.