Bijzonder verhaal

In Gieterveen staan twee kerkgebouwen, ééoude foto kerkjen uit 1841 en één uit 1924. De laatstgenoemde is sinds 22 december 2004 eigendom van de Stichting Oude Drentse Kerken. Zij heeft het gebouw als geschenk gekregen van de Vereniging Vrijzinnig Hervormden Gieterveen. Reden hiervoor is dat de vereniging zichzelf opheft om op te kunnen gaan in de Samen-Op-Weg gemeente. De kerkgangers van deze nieuwe gemeente komen bijeen in de andere kerk. Om het kerkje toch te behouden als beeldbepalend element in het dorp is besloten het over te dragen aan de Stichting Oude Drentse Kerken.

Rond 1900 stimuleerde de overheid dat in tal van dorpen kerkgebouwen werden gebouwd, Ook het kerkje in Gieterveen uit 1841 werd op initiatief van de overheid hier neergezet. In Gieterveen wilde men al een paar jaar een eigen gemeenschap om zo los te komen van Gieten; ze hadden dit verzoek aan de koning gericht.
De afstand tot dit dorp was te groot en de wegen waren vaak onbegaanbaar.
De beschikking om de Nederlands Hervormde kerk op te richten kwam in november 1839, mede dankzij steun van de kerkenraad van Gieten en het provinciaal bestuur.

800px-14002_Gieterveen_vm.Vrijz.Prot.Kerk_1924_bg.2000_Broek_2_Dr._foto._Stok+Britting_Krommenie_(2) 800px-14002_Gieterveen_vm.Vrijz.Prot.Kerk_1924_bg.2000_Broek_2_Dr._foto._Stok+Britting_Krommenie_(4)

De inrichting van het kleine kerkje ten tijde dat het kerkje nog gebruikt werd voor kerkdiensten.

IMG_1324

Het papier linksonder is een formulier wat werd gebruikt bij de vergadering van kerkvoogden en notabelen.
Het papier rechtsonder is een bewijs van aandeel van het kleine kerkje (begin 20e eeuw).

Bron: Kwartaalblad 45 van Stichting Het Drentse Landschap (maart 2005)