Bijzonder verhaal

Het kleine kerkje is gebouwd in 1924. De aanleiding van de bouw van het kleine kerkje was een verschil van mening over het christelijk onderwijs. Dit leidde in 1921 tot een afsplitsing. De kerk heeft tachtig jaar dienstgedaan als kerk voor de vrijzinnig hervormden. De bezoekersaantallen van de diensten op de zondag liepen echter steeds verder terug. Daarom werd in 2004 besloten het kerkje over te dragen aan de Stichting Oude Drentse Kerken. Het kerkgebouw werd in 2008 gerestaureerd en kreeg daarna de functie tot een sociaal-cultureel centrum.

800px-14002_Gieterveen_vm.Vrijz.Prot.Kerk_1924_bg.2000_Broek_2_Dr._foto._Stok+Britting_Krommenie_(2) 800px-14002_Gieterveen_vm.Vrijz.Prot.Kerk_1924_bg.2000_Broek_2_Dr._foto._Stok+Britting_Krommenie_(4)

De inrichting van het kleine kerkje ten tijde dat het kerkje nog gebruikt werd voor kerkdiensten.

IMG_1324

Een bewijs van aandeel van het kleine kerkje (begin 20e eeuw).