Törf – 16 april 2023

14:00 uur

De Groninger folk groep Törf treedt op in het kleine kerkje.
Meer informatie volgt.

Torf.nl – Grunneger Folk