Organisatie

Het kerkje is in beheer van Stichting Oude Drentse Kerken.
De dagelijkse gang van zaken wordt verzorgd door de stichting ’t Kleine Kerkje Gieterveen

De bestuursleden van de stichting zijn:

Voorzitter en secretaris (tijdelijk): Herman Stegeman
Penningmeester: HarmJan Wigchering
Lid: Jantien Poelman
Lid: Geralda Bazuin

Voor informatie of vragen over het Kleine Kerkje: info@hetkleinekerkje.nl