Organisatie

Het kerkje is in beheer van Stichting Oude Drentse Kerken.
De dagelijkese gang van zaken wordt verzorgd door de stichting ’t Kleine Kerkje Gieterveen

De bestuursleden van de stichting zijn:

Voorzitter: Herman Stegeman
Secretaris: Jantien Poelman
Penningmeester: HarmJan Wigchering
Lid: Aaltje Pastoors
Lid: Geralda Bazuin

Voor informatie of vragen over het Kleine Kerkje: info@hetkleinekerkje.nl